fbpx

Polityka ochrony danych osobowych (polityka prywatności)

INFORMACJA SKIEROWANA DO WSZYSTKICH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG LOKALU

Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:

 1. Jest Pani/Pan uprawiona/y do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KA2 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Długiej 108, 20-365 Lublin, prowadząca lokal Kantyna N14 przy ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin tel. 889 765 588 , e-mail: kantyna.n14@gmail.com.
 3. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, to jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji o:
   • celach przetwarzania;
   • kategoriach odnośnych danych osobowych;
   • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • okresie przechowywania danych osobowych;
   • prawie żądania od administratora sprostowania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
   • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • źródle pochodzenia danych osobowych – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą.